Tütün kontrolü, uyuşturucuyla mücadele, HIV / AIDS ve Cinsel Enfeksiyon Hastalıkları, tüberküloz kontrolü de dahil olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası sağlık programlarında Sağlık Bakanlığında 18 yıldır görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direk Gözetimli Tüberküloz Tedavisi stratejisini başlattıktan sonra Zührevi Hastalıklar Şube Müdürü olarak iki Ulusal CYBE/HIV/AIDS Kontrol Programı ve Eylem Planını koordine etmesinin yanı sıra Küresel Fon 4. Tur (2005-2009) tarafından finanse edilen “Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Programı”nı yönetmiş, Türkiye Üreme Sağlığı Programında CYBE Sonuç lideri olarak görev yapmıştır. 2009’da Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığına geçerek Türkiye'de Bloomberg Girişimi’nce (2009-2011) desteklenen “Tütünsüz kamuya açık alanların ve iş yerlerinin Türkiye'de yaygınlaştırılması” projesini koordine etmiştir. Halen madde ile mücadele birim sorumlusu olarak görev yapan Dr Altan ayrıca DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (FCTC) ülke odak noktası ve COP8 FCTC Avrupa Bölge Koordinatörüdür.

Öte yandan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD’den uzmanlığını, Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı ABD’dan yüksek lisans derecesini ve Birleşik Krallık Cambridge Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü'nden Özenli Çalışmalar Sertifikasını almıştır. Ayrıca Ankara Yıldırım Bayazıt Üniversitesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi konulu doktora çalışmasını yürütmektedir.