İzmit-1970 doğumlu. Tıp Fakültesini 1993 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’nde, Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini 2003 yılında İnönü Üniversitesi’nde tamamladı. 

Ardından Malatya AÇSAP Merkezi’nde ve Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştı.  2007 yılından itibaren Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2011 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Epidemiyoloji Birimi’ne geçti.

2012 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun kurulmasıyla birlikte Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Daire Başkanlığı’nda göreve başladı. 2 yıllık Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programını tamamladı. Son 3 yıldır aynı Dairede Erken Uyarı Cevap Birimi Sorumluluğunu yürütmektedir.

2008-2014 yılları arasında HASUDER Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.