Print

Prof. Dr. Filiz Abacıgil,

20-08-1975 tarihinde Kastomonu’da doğmuştur. Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi 1993 ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999 mezunudur. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında 2000-2004 yılları arasında eğitim görerek, Halk Sağlığı uzmanı unvanını elde etmiştir. Uzmanlık sonrası aynı anabilim dalında önce öğretim görevlisi ardından yardımcı doçent olarak çalışmış, 2013 yılında doçent, 2018 yılında profesör olmuştur. Temel çalışma alanları, iş sağlığı, epidemiyoloji, biyoistatistik, araştırma yöntemleri, kadın sağlığı, sağlık okuryazarlığı ve dezavantajlı gruplardır. Tıp fakültesi dışında, yaşlı sağlığı doktora/yüksek lisans programlarında, iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programında, hemşirelik fakültesi yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan derslere katkı vermektedir. Bugüne kadar pek çok teze, araştırma ve istatistik yöntemleri ile ilgili olarak teknik destek vermiştir. Çeşitli uzmanlık ve yüksek lisans jürilerinde görev almış, 2000 yılından beri Üniversite bünyesinde yapılan Temel Eğitim Becerileri Kursunun, 2013 yılından beri de Sağlıkta Araştırma Kursunun sürekli eğitmenidir. Engellilik konusunda çeşitli çalışmaları olup, Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği Engelli Çalışma Grubunun kurucusu ve yöneticisidir. İçlerinde 3 Avrupa Birliği projesi olmak üzere çeşitli projelerde görevler almıştır. Uluslararası indekslerde taranan 35 adet özgün makalesi ve ulusal indekslerde taranan 28 adet yayını bulunmaktadır. Toplam 13 adet kitapta, editör ya da bölüm yazarı olarak görev almıştır. 2012 yılından itibaren toplam 408  atıfı olup,  h-indeksi 13’dür. Halen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında çalışmakta olup, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda, Enfeksiyon Kontrol Komitesinde, Romanlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nde (Müdür Yardımcılığı) görevleri devam etmektedir.  

 

İletişim  
E-posta   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres   : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Şehir Hastanesi Binaları, 09100, Aydın