Prof. Dr. Ü. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

Dr. Ü. Şevkat Bahar-Özvarış, 1982 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1982-1984 yıllarında Kayseri-Pınarbaşı Sağlık Ocağı hekimi olarak mecburi hizmetini tamamlayarak 1984-1987 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nde görev yapmıştır. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Dr. Bahar-Özvarış, 1992’de “Halk Sağlığı Uzmanı” unvanını almıştır. 1996-1999 yılları arasında HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde “Program Geliştirme ve Öğretim” alanında yüksek lisans yapmıştır. 2003 yılında Harvard Tıp Fakültesi’nde bir yıl süreyle “Tıp Eğitimi” alanında “misafir öğretim üyesi” olarak çalışmıştır. 1993-1996 yılları arasında HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 1996-2005 yılları arasında doçent, 2005 yılından itibaren de aynı anabilim dalında profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Bahar-Özvarış 2001-2009 yılları arasında HÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (HÜKSAM) müdür yardımcısı, 2009 yılından itibaren de müdürü olarak görev yapmaktadır. Halen HÜ Halk Sağlığı Enstitüsü müdürü olarak da görev yapmakta olan Prof. Bahar-Özvarış’ın Halk Sağlığı, Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı, Toplumsal Cinsiyet, Kadına Yönelik Şiddet, Mülteci Kadınlara Yönelik Sağlık Hizmetleri, Sağlık Eğitimi, Sağlığı Geliştirme, Tıp Eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda proje, araştırma ve yayınları mevcuttur.