Print

Dr. H. İbrahim Durak Ege Üniversitesi’ nde Tıp Fakültesini bitirdi. 1,5 yıl mecburi hizmetin ardından İzmir’de farklı sağlık ocaklarında ve acil serviste pratisyen hekim olarak çalıştı.

1997 yılında EÜTF Tıp Eğitimi Biriminde tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. 2000 yılında E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Doktora programını “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi’nde Mesleksel Beceri Eğitimi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1997-1999 Yılları Arasında Birinci Sınıf Öğrencilerine Verilen Modüler Beceri Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirmesi” başlıklı tezle tamamladı. 1995-2000 yılları arasında, “temel sağlık hizmetlerinin planlanması, sağlığı koruma-geliştirme, tıp eğitimi konularında farklı uluslararası kurs ve eğitimlere katıldı. 2001 yılından bu yana Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi  Anabilim Dalı’ nda öğretim üyesi olarak çalışan Dr. H .İbrahim Durak, 2003-2004 yıllarında Hollanda Maastricht Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Master of Health Professions Education programını onur derecesi ile tamamladı. 2008 yılında Tıp Eğitimi Doçenti olan Dr. Durak, iki dönem Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği 2004-2008 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Genel Sekreterliği, E.Ü. Rektör Danışmanlığı yaptı. 2014 yılında profesör olan Dr. Durak, 2006 yılından bu yana Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığıdır. 2013-2108 yılları arasında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığını görevini yürüten Dr. Durak 2010 yılından beri de Tıp Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Geliştirme Derneği Genel Sekreterliğini yürütmektedir.  

Ulusal ve uluslararası kongrelerde eğitici gelişimi, ölçme-değerlendirme, program değerlendirme, beceri eğitimi, program geliştirme, tıpta eğitim ve öğretim yöntemleri, simüle hasta ile eğitim konularında 50'nin üstünde  bildiri, konuşma ve çalıştay düzenleyen Dr. Durak’ın ulusal ve uluslararası literatürde yayınlanmış otuza yakın makalesi bulunmaktadır.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.