1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden tıp doktoru olarak mezun oldum. Uzmanlık eğimimi 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da tamamladım. 2005 yılında Halk Sağlığı doçenti unvanını aldım.  Halen aynı Anabilim Dalında profesör olarak çalışmaktayım.

Halk Sağlığı alanında toplam 18 tane projede görev aldım. Bunlar arasında Dokuz Eylül Üniversitesi ve Balçova Belediyesi tarafından yürütülen Balçova’nın Kalbi projesi ile AB tarafından finanse edilen MEDCHAMPS ve RESCAPMED Projeleri sayılabilir.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan toplamda 49 makalem vardır. Aşağıda birinci isim olduğum üç makale listelenmiştir.

Ünal B. İzmir’in İki Farklı Kentsel Bölgesindeki Hipertansif Hastalarda Kan Basıncı Kontrol Oranı Ve Bunu Etkileyen Epidemiyolojik Özellikler (Editöre Mektup) . Anadolu Kardiyol Derg. 2005 Sep;5(3):248-9.

Unal B, Sözmen K, Uçku R, Ergör G, Soysal A, Baydur H, Meseri R, Simşek H, Gerçeklioğlu G, Doğanay S, Budak R, Kılıç B, Günay T, Ergör A, Demiral Y, Aslan O, Cımrın D, Akvardar Y, Tuncel P. High Prevalence Of Cardiovascular Risk Factors In A Western Urban Turkish Population: A Community-Based Study. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Oct 12. doi: 10.5152/akd.2013.002.

Ünal B, Karcıoğlu Ö, Aslan Ö, Ayrık C, Kulaç E, Güneri S. Acil Servise Miyokard İnfarktüsü İle İlk Kez Başvuran Kadın Ve Erkeklerde 28 Günlük Sağ-Kalım Farklı Mı? Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2(4):284-90 (2002).

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanmış 67 makalem vardır. İlk isim olduğum ve çalışma alanımı yansıttığını düşündüğüm üç makale aşağıdadır:

Unal B, Sözmen K, Arik H, Gerçeklioğlu G, Altun UDz, Şimşek He, Doğanay S, Demiral Y, Aslan Ö, Bennett K, O´Flaherty  M, Capewell  S, Critchley  J. Explaining The Decline In Coronary Heart Disease Mortality In Turkey Between 1995 And 2008. BMC Public Health. 2013, 13:1135. DOI: 10.1186/10.1186/1471-2458-13-1135

Unal B, Critchley J, Capewell S. Explaining The Decline In Coronary Heart Disease Mortality In England And Wales, 1981-2000. Circulation 2004;109:1101-7.

Unal B, Critchley J, Capewell S. Impact Of Smoking Reduction On Coronary Heart Disease Mortality Trends During 1981-2000 In England And Wales.  Journal of Tobacco Induced Diseases. 2003;1(3):185-196.

Halk Sağlığı alanında yüksek lisans (İbrani Universitesi, İsrail) ve doktora (Liverpool Üniversitesi, İngiltere) eğitimimi 1998 ve 2004 yıllarında tamamladım.

Halk sağlığı mezuniyet öncesi ve sonrası eğitiminde Epidemiyoloji, kronik hatsalıklar, biyoistatistik ve sağlık kayıt sistemleri konusunda dersler vermekteyim.

Ayrıca 2011 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk faktörleri Çalışmasında raporlama danışmanı olarak görev aldım.

SPSS ve Excel veri analiz programlarını kullanıyorum ve bu konuda yüksek lisans ve doktora programlarında ‘Bilgisayar uygulamalı Biyoistatistik’ ve ‘Halk Sağlığı alanında Bilgisayar Uygulamaları’ başlıklı dersler vermekteyim.

 

Prof Dr Belgin Ünal

Telefon: 05324053130

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD

İnciraltı- İzmir