Uzun yıllar zamanın Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı çeşitli araştırma enstitülerinde görev yaptım. Bakanlıkta ki ilk görevime 1983 yılında Almanlarla ortak yürütülen gtz projesiyle kurulan ve 1985 yılında yapılan reorganizasyon ile kapatılan zamanın Yem Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde başladım.Daha sonra şu anda İzmir,Bornova'da bulunan İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün bulunduğu yerde zamanında Gıda Kontrol ve araştırma Enstitüsü olarak sürdürmüş olan enstitüde ,daha sonra kuruluş aşamasında olan ve 2004 Yılında kapatılan Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsü'nün Müdür Yardımcılığı daha sonra Enstitü Müdürlüğü görevlerinde bulundum.2003 yılında kendi isteğimle emekli oldum, otuziki yıldır üyesi bulunduğum İzmir Veteriner Hekimler Odası bünyesinde insan ve veteriner hekimlerin katılımıyla oluşturduğumuz Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubunun Sekreterya Görevini yürütmekteyim. Ayrıca İzmir'de bir üniversitenin bünyesinde kurulan Hayvan Deneyleri Yerel etik Kurul Üyeliği görevini yürütmekteyim.