Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995 mezunudur, 2001'de Halk Sağlığı Bilim Doktoru, 2008'de İş Sağlığı Bilim Doktoru, 2015'de Hastane İşletmeciliği Bilim Uzmanı olmuştur. Gazi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi (1998-2001), Öğretim Görevlisi (2004), Yrd. Doçent (2007), Doçent (2009), Profesör (2014) olmuştur.

Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı; Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı; Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazi BEST Üyesidir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Tanıma ve Denklik Komisyonu, Sağlık Bilim Alanları Grup Yürütücüsü; Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Tıp-Sağlık Eğitim Konseyi Koordinatörü; Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komitesi YÖK Temsilcisi ve Komisyon Başkanıdır.

Gazi Üniversitesinde Başhekim Yardımcılığı (2008-2011), Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2014), Dönem I ve VI Koordinatörlüğü (2005-2008), Üniversite Etik Komisyon Başkan Yardımcılığı (2016-2019), Strateji Kurulu Üyeliği (2017-2019) yapmıştır. Halen Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu (2004-), Kanıta Dayalı Tıp Kurulu (2006-), Topluma Dayalı Tıp Kurulu (2014-), Kalite Kurulu (2016-), Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (2019-) üyesidir.

Akademik çalışmaları daha çok İş Sağlığı ve Güvenliği, Toplum Ruh Sağlığı, Madde Bağımlılığı, Hastane İşletmeciliği, Farmakoepidemiyoloji, Epidemiyolojik ve Klinik Araştırma Tasarımı alanlarındadır.

Web of science da 72 makalesi, ulusal dergilerde yayınlanmış 67 makalesi vardır, h indeksi 14’dür. 51 adet tez yönetmiştir, 16 adet kitap ve kitap bölümü bulunmaktadır, 24 uluslararası, 8 ulusal projede yönetici ve danışman olarak görev almıştır.

TBMM ‘de 3 Araştırma Komisyonunda görev almıştır. İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık Bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu; Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), Birlemiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile çalışmaları bulunmaktadır.