2007'de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesei Sağlık Bilimleri Enstitüsü (İstanbul Tıp Fakültesi) Halk Sağlığında yüksek lisans ve 2013'de ise aynı alanda doktorasını tamamlamıştır. Başta tüberküloz ve silikozis olmak üzere sosyal ve mesleki hastalıklar ve savunmasız gruplarla ilgili çeşitli projeler yürütmektedir. Türk Tabipleri Birliği-Halk Sağlığı Kolu, Türk Toraks Derneği (TTD), İnsan Sağlığı ve Eğitimi Vakfı (İNSEV), Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve Halkların Sağlık Hareketi(PHM)-Türkiye Çevresi üyesidir.