Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü; lisansüstü eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Halen Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı doktora çalışmasına devam etmektedir.

1998 Yılından bu yana Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye Görme Engelliler Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, IOM başta olmak üzere çalışma konusu aile, çocuk, engelli ve çevre olan pek çok sivil toplum örgütünde proje tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yönetti. Halen Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nde Projeler Koordinatörü ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Eş zamanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bunlara bağlı kamu kuruluşları adına yürütülen, sosyal dezavantajlı gruplarla çalışılan pek çok projede eğitim uzmanı olarak çalışmaktadır. “Sivil Toplumda Proje Döngüsü”, “Bağımlılık”, “Göç”, “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi” başlıklarında eğitim programları geliştirmiş ve uygulamıştır. Ayrıca sahada reel ihtiyaçları karşılamaya yönelik yürüttüğü projelerin yerel kaynakla sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla “Gönüllülük, Gönüllü Yönetimi” konularında eğitimler vermektedir. Özel ilgi alanı; suça sürüklenen çocukların eğitim süreçlerinin desteklenmesi için okul temelli çalışmalara dayalı projeler hazırlamak ve yürütmektir.