Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sofuoğlu, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı / Afetlerde Sağlık Hizmeti Yönetiminde Yeni Nesil Teknolojilerin Rolü

2008 Yılından beri Avrupa Birliği ArGe ve/veya innovasyon türü Güvenlik Projelerinde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. TÜBİTAK tarafından Horizon 2020 Bilgi Çoğaltıcısı olarak seçilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda İş Sağlığı doktora ve Stokholm de bulunan Karolinska Enstitüsünde Güvenliğin Geliştirilmesi konusunda Master Derecesini almaya hak kazanmıştır. Umut Psikodrama Enstitüsünü bitirerek, Psikodrama Grup Lideridiği ünvanını almıştır (bitirme tezi; Bir Paramediğin Olay Yerine Hazırlanması).