Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’nda; yüksek lisans ve doktora öğrenimini aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Yönetim ve Strateji alanında doçentlik derecesini 2012 yılında alan Dr. Akbulut, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Almanya Neu-Ulm Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bir dönem çalışan Dr. Akbulut, lisans ve lisansüstü düzeyde sağlık politikası, sağlık politikası analizi, sağlık kurumları yönetimi üzerine dersler vermekte, konu ile ilgili araştırma ve projeler yürütmektedir.