Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi

olarak çalışmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1996

yılında lisans derecesini, 1999 yılında ise yüksek lisans derecesini almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2005 yılında doktora derecesini almıştır. Alışveriş

mekanları, mimarlık ve tüketim, kentsel dayanım ve sürdürülebilirlik, tarihi miras çalışmaları

konularında bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

1998 yılında çalışmaya başladığı Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde profesör olarak akademik

görevini devam ettirmektedir. Halen Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.