İstanbul Üniversitesi'nde Halk Sağlığı Profesörüdür. Halen Halk Sağlığı Uzmanları Yeterlik Yürütme Kurulu ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Ziyaret Ekibi üyesi, HASUDER Toplum Ruh Sağlığı Çalışma Grubu yürütücüsüdür.  2009-2014 yılları arasında TUKMOS Halk Sağlığı Uzmanlık Grubunda, 2011-2013 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Çok Sektörlü Sağlığı Geliştirme Programı'nda akademik danışman olarak yer almıştır. Toplum ruh sağlığı alanında çalışmalar yürüten BirİZ Derneği'nin de yönetim kurulu üyesidir. Son yıllardaki çalışma alanları ağırlıklı olarak sağlıkta sosyal politikalar ve ruh sağlığının geliştirilmesi konularıdır.