Print

Doç.Dr.Ahmet Rüknettin Aslan lise eğitimini 1987 yılında İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra girdiği İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. 1995-1999 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune EAH Üroloji Kliniği’nde Üroloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 1998 yılında 6 ay, 2001-2002 döneminde ise 1 yıl süresince Albany Medical College, New York /A.B.D’de Çocuk Ürolojisi Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılında Üroloji Doçenti ve Çocuk Ürolojisi Yan Dal Uzmanı oldu. Çalışmalarına halen Haydarpaşa Numune EAH Üroloji Kliniği’nde devam etmekte olup Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.