1947

Elbistan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini değişik okullarda tamamladı.

1974

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1979-1980

Hacettepe Tıp Fakültesinde HALK SAĞLIĞI uzmanlık eğitimini tamamladı. Son iki yılda bu fakültenin Çubuk’taki Eğitim ve Araştırma Sağlık gurubunda Yenice İş Sağlığı Araştırma Merkezinin kurucu hekimi olarak çalıştı.

1980-1989

Hıfzıssıhha okulunun öğretim üyesi olarak; Ankara Gölbaşı’nda Eğitim ve Araştırma Sağlık grubunun kurucu başkanı olarak çalıştı. Burada tıp, hemşirelik, Çevre sağlığı, sosyal hizmet uzmanlığı öğrencilerinin saha staj programlarının uygulamalarını sağladı.

1981

1 Eylül-30 Ekim tarihinde Dünya Sağlık Örgütünce Zagreb Tıp Fakültesi ve Andrija Stanpar Halk Sağlığı Okulu’nda düzenlenen uluslararası seminere Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bursu ile katıldı.

1982

1-30 Mayıs tarihlerinde Tokyo Halk sağlığı okulunun düzenlediği ve Japonya Uluslararası İş birliği Kuruluşu’nun (J.İ.C.A) finanse ettiği ‘’Ulusal Sağlık Hizmetleri ‘82’’ konulu seminere katıldı.

1985-1987

Yaz dönemlerinde Tıp öğrenci değişim programı ile Avrupa ülkelerinden gelen Tıp 5.sınıf öğrencilerinin saha uygulamalarını Gölbaşı’nda yaptırdı.

1989

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı.

1989-1992

Gazi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi başhekim yardımcılığı yaptı.

1993-2014

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı başkanlığı yaptı.

2003-2014

Tıp Fakültesi İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı başkanlığı yaptı.

2006-2007

Türk Tabipleri Birliği ve Üniversitelerin birlikte düzenlediği “İş Yeri Hekimliği Sertifikası Eğitim Programını Düzenleme Kurulu” başkanlığı yaptı.

2005-2008

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği” konseyinde Yüksek Öğretim Kurulu (Y.Ö.K) temsilcisi üye olarak bulundu.

2008-2014

3’er yıllık 2 dönem boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu’nda Türk Tabipleri Birliği temsilcisi üye ve kurul başkanlığı görevi yaptı.

2014

28 Şubat tarihinde emekli oldu.

Ek olarak

-          Üniversite Bilimsel Araştırma Fonu’nun desteklediği 8 araştırma projesinin yöneticiliğini yaptı.

 

-          12 uluslararası dergide; 15 ulusal dergide yayınlanmış bilimsel makalesi;

 

-          5 kitapta bölüm yazarlığı;

 

-          80 Ulusal, 4 uluslararası kongrede sunulan bildirisi vardır.