Dr.Özge Karadağ Çaman, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, halk sağlığı yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde almış, Londra Üniversitesi’nde (London School of Hygiene and Tropical Medicine) sağlığı geliştirme konusunda mezuniyet sonrası bir program tamamlamıştır. 2010 yılında İsveç‘te Lund Üniversitesi’nde, 2017 yılında A.B.D.‘de Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır.

Dr. Karadağ Çaman 2007-2014 yılları arasında Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda, 2014-2019 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ensitüsü’nde görev yapmış olup, 15 yıldan uzun süredir Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kuruluşları ile çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır.

Halen Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışan Dr. Karadağ Çaman’ın ilgi alanları arasında savunmasız/dezavantajlı grupların sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişimi, sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi, toplum ruh sağlığı, damgalama ve ayrımcılığın önlenmesi, sağlık hizmetlerine toplum katılımının güçlendirilmesi, göç ve sürdürülebilir kalkınma konuları yer almaktadır.