https://websitem.gazi.edu.tr/site/naksakal/bio

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimimi 2001 yılında tamamladı. 2001-2004 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın Kontrol Dairesi’nde Uzman Doktor ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2004 yılında Öğretim Görevlisi olarak başladığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2014 yılında Profesör ünvanını aldı. 2006 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşı ile Korunulabilir Enfeksiyonlar (WHO-EURO Vaccine Preventable Infections Unit-VPI) Birimi’nde kısa dönem uzman olarak çalıştı. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çevre Hekimliği Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Çevre Hekimliği Bilim Uzmanı oldu. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Başkanlığı yaptı. 2016 yılından beri de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda lisans ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisans üstü dersler yanında Ulusal ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslar arası kuruluşların eğitimlerinde eğitici olarak görev aldı. DSÖ Avrupa Bölgesi’nde 53 ülkenin bağışıklama program yöneticilerine yönelik seri eğitimler olarak gerçekleştirilen Ulusal Bağışıklama Program Yöneticilerine yönelik eğitimlerinde ( MLM-Mid Level Manager Trainings on Immunization ) eğitici ve yönlendirici olarak görev yaptı. Sonrasında aynı modüler eğitimi Türkiye’ye uyarlayarak Sağlık Bakanlığı’nda eğiticilik yanında modül hazırlama ve eğitim koordinasyonu görevini yürüttü. Türkiye’de yürütülen Sürveyansın Güçlendirilmesi ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü projesi kapsamında uzman ve sağlık personeline yönelik saha eğitimlerinde de eğitici olarak çalıştı. Lisans ve lisansüstü eğitimde ağırlıklı olarak Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama, Çevre Sağlığı, Epidemiyoloji ve Biyoistatistik dersleri vermektedir Bir çok ulusal kurulda üyelik yanı sıra Ulusal ve Uluslar arası kurum ve kuruluşlarda danışmanlık görevlerinde bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nda Bağışıklama Danışma Kurulu üyeliği ve özellikle Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama ve Çevre