1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Ankara’da çalışmaya başladım. 1991 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktayım. 

1992 yılından başlayarak Türk Tabipleri Birliği’nin hukuk danışmanlığı görevini yürütmekteyim. Bununla bağlantılı olarak, idare hukuku, iş hukuku ve sağlık hakkına ilişkin kural ve düzenlemeler üzerine ağırlıklı biçimde çalışmaktayım.

Sağlık hakkı, sosyal güvenlik ve iş hukukunun yanı sıra hukukun sağlık hakkı ile bağlantılı hemen her alanında pek çok yazı yazdım, kongre, sempozyum, panel ve konferanslarda konuşmacı olarak da yer aldım.