Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz,

Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Başkanı ve Travma ve Acil Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi /

Terör Saldırıları ve Hastaneler Genel Cerrahi ve Harp Cerrahisi Uzmanı.

2007 yılında Beykent Üniversitesi “Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans” programını tamamlayarak “Bilim Uzmanı” oldu. 2011 yılında Brown Üniversitesi, Warren Alpert Tıp Fakültesi, Rhode Island Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı (Rhode Island - ABD)’nda bir yıl süre ile “Bireysel ve Kitlesel Travma Olaylarında Sağlık Hizmetleri Organizasyonu” konulu staj tahsil (Visited Scholar – Fellowship) eğitimini aldı. Aynı yıl aynı kurumda “Afet Tıbbı Fellowshipliği”ni tamamladı. Kitelesel yaralanmalarla ilgili olarak ‘terör tıbbı’ ve ‘afet tıbbı’ özel çalışma alanıdır. 1999 Marmara Depreminin 20. Yılında Ankara’da kurulan

 “Afet Araştırmaları Derneği” (www.afet.org.tr)’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.  2016 yılına kadar  “Profesör Tabip Kıdemli Albay” olarak GATA’da icra ettiği görevlerini halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Başkanı, Eğitim Sorumlusu ve SBÜ Gülhane EAH Genel Cerrahi Kliniği “Öğretim Elemanı” olarak sürdürmektedir.