İ.Ü. Hukuk Fakültesi mezuniyeti sonrası bir süre Hakimlik yaptı. Sonra İngiltere’ye gitti. Cambridge Üniversitesi İngilizce dil sertifikası aldı. İstanbul’da serbest avukatlığa başladı.  1999 yılında Türkan Saylan ile tanıştı. ÇYDD üyesi ve Onur Kurulu üyesidir. Ergenekon adı verilen hukuksuz saldırı sürecinde Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ÇYDD Yönetimindeki kişileri savundu. Cüzzamla Savaş Derneği ikinci başkanı ve avukatıdır. Lepra hastanesinin kapatılarak Sadi Konuk’a klinik olarak bağlanması ve Cüzzamla Savaş Derneğinin lepra hastanesinin kuruluşuna ilişkin Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokolün Bakanlıkça feshine karşı hukuksal davaları takip etmiştir.