1983 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim.

2002 – 2004 ve 2008 – 2012 İstanbul Tabip Odası YK üyesi

2008 - 2013 “Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu” kurucusu ve genel koordinatörü

2010 yılı “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu” kurucusu ve genel koordinatörü

2012 yılı “TTB Özel Hekimlik Kolu” kurucusu ve 2012 – 2014 ve 2017 – 2019 Kol Başkanı

2013 yılı “Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu” kurucusu ve genel koordinatörü

Yukarıda belirtilen çalışmalar kapsamında birçok çalıştay, sempozyum ve kongre organizasyonu, anestezi ve acil klinik çalışma ortamlarına ilişkin araştırma-rapor hazırlamış ve de bazı yayın organlarında yazıları yayınlanmıştır.

Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik 4. Baskısı yayınlanan “Şiddetle Başa Çıkmak” ve “Sağlık Çalışanları İçin İşçi Sağlığı ve Güvenliği” broşürlerini hazırlamıştır.