Hamza Zeytinoğlu,  kurucusu olduğu Londra merkezli Social-I Networks Ltd şirketinin Data Science / Veri Bilimi, Değerlendirme ve Mentorluk çalışmaları ve Social-i online sosyal ağları uygulamalarını yönetmektedir. Social-i’ın odağı birey, topluluk ve kurumların değer sistemleri ve edimleri arasındaki uyum ve toplumsal etkileri üzerinedir. Dr. Zeytioğlu’nun 25 yılı aşkın mesleki yolculuğundaki duraklar arasında sırasıyla T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Strateji Mori araştırma şirketi Sağlık ve Sosyal Araştırmalar kurucu başkanlığı, Boston/ ABD, Chadwick Martin & Bailey araştırma şirketi uluslararsı araştırmalar koordinatörlüğü, Massachussetts Institute of Technology’de ilaç ve yaşlılarda yutma zorlukları araştırmaları, Harvard Tıp Fakültesi eğitim hastaneleri Cambridge Health Alliance’da Sağlık Hizmetleri Enformatik birimi kuruculuğu ve yöneticiliği, süreç yönetimi ve kalite danışmanlığı, Londra/ İngiltere’de Newham belediyesinde Intelligence Officer, National Health Service (NHS)’de Enformatik Danışmanlığı, gene NHS’e hizmet vermek üzere, Geri Ödeme Sistemli odaklı. (bulut tabanlı yazılım platformu) Pathway Solutions UK kurucu ortaklığı sayılabilir. Son 5 yıldır, SIMPOL, DOLFINS, ve OpenMaker (Boğaziçi Üni. Bilgisayar Müh. kıdemli danışmanı, iş paketi lideri) adlı AB projelerinde özellikle politik kararlara yurttaş katılımı, dijital sosyal platform kuruculuğu ve değer tabanlı psikososyal profillemeler ve değerler/ güven esaslı işbirliği üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.